Advokát Košice

Viac informací na webe http://www.kosice-advokat.sk/

 

Naším krédom je :

„Justitia nemini negande „- Spravodlivosť nesmie byť nikomu odopieraná“

Sme profesionálmi vo svojom odbore a zaisťujeme právnu ochranu klientov v rôznych oblastiach práva občianskeho, ale i trestného.

 U nás je zamestnaných päť skúsených advokátov , ktorí sú špecialistami na tieto právne oblasti:

  •  rodinné právo / rozvody, spory o deti, určenie otcovstva, deti cudzincov/
  •  majetkové právo / kúpa a predaj nehnuteľností/
  • dedičstvo
  • exekúcia, a ako sa brániť
  • trestné právo
  • zaisťovanie odborných a eticky spracovaných  znaleckých posudkov

bytová problematika a ochrana nájomníkov

 

Poskytujeme osobné poradenstvo,  spisujeme žaloby, zastupujeme pri všetkých stupňoch našej súdnej sústavy , ale i pri súdoch medzinárodných.

V súčasnej dobe vedieme osem občiansko-právnych sporov  a  žalôb proti Slovenskej republike a pri Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, pri ktorom sme  už vyhrali  v minulom roku päť sporov z ôsmych.

Pokiaľ hľadáte právnu  informáciu, zákonnú normu , novelizáciu  zákona alebo iný právny predpis, hľadajte prosím  v záložke www. pravnickaliteratura.sk

Naši advokáti Vám podrobne vysvetlia Váš právny problém. Sme okrem iného aj špecialisti na komerčné právo. Spisujeme zmluvy obchodného typu i pre účely zahraničného obchodu.

Na schôdzku sa prosím objednajte u nás na tel. linke zadarmo 051 2222 222  a my Vám poskytneme výklad Vášho problému, alebo požiadavky. Ceny našich služieb hľadajte v záložke „Cenník“.

Zaisťujeme obvyklý právnický servis, spisujeme žaloby a obhajujeme v občiansko-právnych sporoch (teda v civilnom práve), ale i v práve trestnom.

Advokátske a právnické služby poskytujeme jednotlivcom, ale i spoločnostiam, ako v civilnom práve, tak i v trestných prípadoch. Študujeme sústavne  novelizácie zákonov a všetky zmeny v právnych predpisoch a zákonoch.

 

Žaloby do Štrasburgu podávame v prípadoch, keď občan SR už vyčerpal všetky právne prostriedky, ktoré mu občiansky súdny poriadok, prípadne trestný poriadok, umožňuje, t.j. napr.:

  • Dovolanie k Najvyššiemu a Ústavnému súdu,

a ďalej spisujeme žiadosti:

  • Obnova konania
  • Podávanie sťažnosti pre porušenie zákona

Môžeme požiadať ministra spravodlivosti o podanie Sťažnosti pre porušenie zákona.

Žaloby a prípisy, či odvolanie do uznesení podávame slovensky a anglicky

Odporúčame Vám zoznámiť sa z hodnotením našich klientov, ktorých sme úspešne obhajovali. Príklady kladne hodnotených káuz sú uvedené v záložke: „Naše súdne  prípady“, 

Je tu tiež uvedené hodnotenie našich klientov v záložke „ Ako nás hodnotíte?“

Tí nás hodnotia  na stupnici od 1 – 10, kde je 10  najviac. Osemdesiat   percent  klientov nás hodnotí od 7 – 10 bodov čo je, podľa nás dobré hodnotenie.

Každoročne sa taktiež zúčastňujeme súťaže  „Právnik roka“, kde sa v tomto roku umiestnil JUDr. Juraj  Veselý na 3.mieste v kauze neplatnej výpovede z nájmu z bytu.

Pripravujeme rovnako zmluvy na kúpu a predaj nehnuteľností .

Na ocenenie nehnuteľností  priberáme súdneho znalca, ktorý nasledovne pripraví kvalitný a pravdivý znalecký posudok.

Poskytneme Vám rady v prípade dedičstva, odporučíme notára, napr. na spísanie závetu.

Zastupujeme v konaní o rozvode, vyriešime  majetkové spory pri  delení majetku.

Značné skúsenosti a množstvo vyhraných sporov máme i v oblasti majetkových,  ale i ďalších občiansko-právnych sporov, napr. v odbore obchodného práva. 

Založíme Vám spoločnosť s ručením obmedzeným, zariadime právny status akciovej a komanditnej  spoločnosti.

V našej knižnici sú k dispozícii kompletné zväzky Zbierok zákonov a predpisov, vrátane všetkých vydaných právnych predpisov a novelizácií zákonov a vyhlášok.

Sú tam  pre informáciu i  časopisy „Právnik,“ „Judikatúry Najvyššieho súdu SR“ a „Judikatúra Európskej únie“. Tie samozrejme využívame na prospech našich klientov.

Máme prehľad o súdnych rozhodnutiach a judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP).

Preklady nám zaisťujú uznávaní prekladatelia zo znalosťou právnickej problematiky a výrazov.

Spolupracujeme i v prípadoch prípravy obchodných zmlúv a iných právnických dokumentov po celej Slovenskej republike, ale i pre zahraničie.

Poskytujeme právne poradenstvo on-line v záložke „Advokátske rady on-line“. Tu nájdete výklad najčastejších právnych otázok, ktoré dostávame pomocou nášho webového formulára „Napíšte – Poradíme“.

Často dostávame i otázky na exekúcie, na novelu Exekučného zákona a na oprávnenosť postupu exekútora.

Odpovedáme tiež na problematiku spojenú s pracovným právom a nárokoch na sociálne a nemocenské dávky.

Podávame žaloby na ochranu osobnosti a na právo na odpoveď.

Sme členmi Európskej asociácie právnických kancelárií (AEL).