Advokát Trenčín

Viac informacií na webe http://www.trencin-advokat.sk

 

Naša advokátska kancelária v Trenčíne predstavuje novú webovú stránkuwww. Advokaturbanektrencin.skU nás je zamestnaných 5 advokátov, ktorí sú špecialisti na tieto právne oblasti:• rodinného právo /rozvody, spory o deti, určenie otcovstva, deti cudzincov/• Majetkové právo /kúpa a predaj nehnuteľností/• dedičstvoexekúcie, a ako sa brániťtrestné právo• zaisťovanie odborných a eticky spracovaných znaleckých posudkovSme skúseným tímom, robíme osobné poradenstvo, spisujeme žaloby, zastupujeme pri všetkých stupňoch nášho súdnictva, ale aj na súdoch medzinárodných.Vedieme 10 žalôb proti Slovenskej Republike na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, pričom sme to už vyhrali 5 sporov z 8.

V záložke „Knihovnička práva“ nájdete prehľad všetkých zákonných noriem, to je v oblasti civilného práva (alebo občiansko – právneho), Občiansky súdny poriadok a Občiansky zákonník, ďalej Trestný zákon platný od 1.1.2009 a Trestný poriadok Slovenskej Republiky. Je tu rovnako znenie Listiny práv a slobôd a Dohoda o ľudských právach. Obe tieto medzinárodné záväzné právne normy pre občanov Európskej únie, využívame k obhajobe našich občanov, a to v prípade, že ste už vyčerpali všetky možnosti u našich súdov, vrátane Najvyššieho a Ústavného súdu SR.

V knihovníčke nájdete tiež všetky novely zákonov /Jedná sa napr. o novelu Exekučného zákona, platná od 1.1.2013/. Právnu literatúru si môžete u nás aj zapožičať, ale zásadne vám odporúčame obracať sa na advokátsku kanceláriu, lebo s nami máte väčšiu možnosť obhájiť svoje práva.

Zadajte prosím, vždy len obor, z ktorého potrebujete vyhľadať znenie zákonov a v ďalšom okne nájdete príslušný zákon.Je tu tiež Občiansky zákonník platný od 3.5.2011:

Rok 2010 priniesol niekoľko zmien v občianskom zákonníku. V roku 2011 vstúpila do platnosti tiež jedna zo zmien občianskeho zákonníka.Občiansky zákonník upravuje najčastejšie druhy zmlúv, napríklad:- kúpnu zmluvu,- cestovnú zmluvu,- zmluvu o dielo,- nájomnú zmluvu a ďalšie zmluvy.Občiansky zákonník tiež upravuje dedičské práva a dedičstvo.Občiansky zákonník je najdôležitejším predpisom súkromného práva.V európskom (kontinentálnom) právnom systému tvorí občiansky zákonník základný právny predpis celého právneho poriadku. Vláda Slovenskej republiky už viacej než desať rokov pripravuje nový občiansky zákonník, ktorý je platný od 3.5. 2011.

Všetku právnickú literatúru si môžete kúpiť na našej recepcii, alebo si môžete príslušný zákon, alebo jeho novelu objednať on-line na tejto webovej stránke. Sú tu uvedené všetky tituly. Tu je uvedený názov a cena (plus poštovné a balné). Tuto literatúru nakupujeme u významného vydavateľa právnických titulov, medzi nimi je napríklad Sagit.Po teoretickom vymedzení poučujúcej povinnosti predstavuje jej historické súvislosti a nasledovne rozoberá súčasnú právnu úpravu. Vyšla tiež publikácia.Našich klientov – živnostníkov – tiež zaujme publikácia Oľgy Hochmannové, Jana Bárty a Jiřího Škampy: „Zákon o daniach z pridanej hodnoty“, ktorá dobre poslúži nie len im, ale i účtovníkom. Zmeny v DPH vstúpili do platnosti od 1.4.2013.

V tejto záložke vám budeme každý mesiac prinášať aktuálne informácie o nových vydaných zákonných predpisoch a novelizáciách.Sme pripravení vám poskytnúť výklad k jednotlivým zákonom a môžeme spoločne hľadať cestu k riešeniu vášho právneho problému.Naši advokáti vám podrobne vysvetlia váš problém. Sme okrem iného, špecialisti na komerčné právo. Spisujeme zmluvy obchodného typu i pre účely zahraničného obchodu.Na schôdzku sa prosím objednajte u nás na tel. linke zdarma 800 233 233 a my vám poskytneme výklad vášho problému, alebo požiadavku. Ceny našich služieb hľadajte v záložke „Cenník“.Zaisťujeme obvyklý právny servis, spisujeme žaloby a obhajujeme v občiansko – právnych sporoch (teda v civilnom práve), ale i v práve trestnom.Advokátske a právne služby poskytujeme jednotlivcom, ale i spoločnostiam, ako v civilnom práve, tak i v trestných prípadoch. Študujeme sústavne novelizácie zákonov a všetky zmeny v právnych predpisoch a zákonoch.Aktuálne právne normy tak aplikujeme v prospech vašej žaloby či sťažnosti formou odvolania k vyššiemu stupňu súdu. Podávame žaloby na Európsky súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.Podávame samozrejme aj dovolanie k Najvyššiemu súdu a k Ústavnému súdu SR.Žaloby do Štrasburgu podávame v prípadoch, keď občan SR už vyčerpal všetky právne prostriedky, ktoré mu občiansky súdny poriadok, poprípade trestný poriadok, umožnil, t.j. napr. dovolanie k Najvyššiemu a Ústavnému súdu. Ďalej, spisujeme žiadosti o Obnovu súdneho konania. Môžeme požiadať ministra spravodlivosti o podanie Sťažnosti pre porušenie zákona. Žaloby a prípisy, či odvolania do uznesenia podávame slovensky aj anglicky.Odporúčame vám zoznámiť sa s hodnotením našich klientov, ktorých sme úspešne obhajovali. Príklady kladne vysúdených káuz sú uvedené v záložke: „Naše kauzy“. Je tu tiež uvedené hodnotenie našich klientov v záložke „Hodnotenie klientov“. Ti nás hodnotia na škále od 1 -10, kedy 10 je najviac. 70 percent klientov nás hodnotí od 8 -10 bodov, čo je podľa nás dobré hodnotenie.Každoročne sa tiež zúčastňujeme súťaže „ Právnik roka“, kde sa v tomto roku umiestnil JUDr. Ján Kárský na 4.mieste v kauze neplatnej výpovede z nájmu bytu.Pripravujeme rovnako zmluvy na kúpu a predaj nehnuteľností. K oceneniu nehnuteľnosti privoláme súdneho znalca, ktorý následne pripraví kvalitný a pravdivý znalecký posudok.Poskytneme vám rady v prípade dedičstva, odporučíme notára napr. pre spísania závetu.Zastupujeme v riadení o rozvodu, vyriešime majetkové spory pri delení majetku.Značné skúsenosti a množstvo vyhraných sporov máme i v oblasti majetkových, ale i ďalších občiansko – právnych sporoch, napr. v odbore obchodného práva. Založíme vám spoločnosť s ručením obmedzením, zriadime právny status akciovej a komanditná spoločnosti.V našej knižnici sú k dispozícii kompletné zväzky Zbierok zákonov a predpisov, vrátane všetkých vydaných právnych predpisov a novelizácii zákonov a vyhlášok.Odoberáme časopisy „Právnik“ a „Judikatúra.“Výklady právnych noriem SR a Európskej únie potom dôsledne uplatňujeme v našej praxi. Sledujeme sudcov Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu a používame ich v prospech záujmov našich klientov.Máme prehľad o súdnych rozhodnutiach a súdnictva Európskeho súdu pre ľudské práva (ESLP).Preklady nám zaisťujú uznávaní prekladatelia so znalosťou právnej problematiky a výrazov.Spolupracujeme i v prípadoch prípravy obchodných zmlúv a iných právnych dokumentov po celej Slovenskej Republike, ale i pre zahraničie.Poskytujeme právne poradenstvo on-line v záložke „Advokát radí“. Tu nájdete výklad najčastejších právnych otázok, ktoré dostávame pomocou nášho webového formulára „Napíšte nám“.Často dostávame i otázky na exekúciu, na novelu Exekučného zákona a na oprávnenosť postupu exekútora.Odpovedáme tiež na problematiku spojenú s pracovným právom a nárokoch na sociálne dávky a nemocenskú.Podávame žaloby na ochranu osobnosti a na právo na odpoveď.Sme členovia Európskej asociácie právnych kancelárií (AEL).