POVINNÉ NAHRAVANIE SÚDNÝCH KONANÍ.

Slovenská vláda schválila návrh ministerstva spravodlivosti a síce povinné nahrávanie súdnych konaní. Tento zákon bude uplatnený od roku 2015 a všetky nahrávky budú tiež súčasťou každého súdneho spisu. Konania sa budú nahrávať novými zariadeniami, ktoré boli inštalované počas letných mesiacov v 510 súdnych miestnostiach po celom Slovensku. Investície do tejto novej technológie sú hradené a realizované v rámci projektu Rozvoj a technická inovácia súdne - trestnej a súdne - civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a je financovaná z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec je presvedčený, že táto inovácia povedie k transparentnejšiemu a efektívnejšiemu súdnictvu, čo samozrejme znamená lepšiu vymáhateľnosť práva pre slovenských občanov. Všetky nahrávky budú uschovávané a podľa slov ministra je vďaka projektovej príprave a prácam v minulých mesiacoch tento systém pripravený na spustenie. Do jeho oficiálneho začiatku zostava teda už len pár mesiacov a preto sa teraz tento systém bude testovať a školiť obsluha, ktorá by ho mala na starosti, aby boli všetky prípadné mušky odstránené, ľudia vyškolení a nič nebránilo tomu, aby tento systém mohol od 1.januára 2015 sláviť oficiálnu premiéru.

Nielen nahrávanie súdnych konaní má byť inováciou slovenského súdnictva. Ministerstvo spravodlivosti začína realizovať i ďalšie projekty zamerané na informatizáciu justície a to napríklad elektronický súdny spis, elektronická zbierka zákonov a elektronický monitoring osôb. Z eurofondov tak do modernizácie súdnictva poputuje v najbližšej dobe okolo 70 miliónov eur.