VÝSLEDKY VOLIEB V SÚDNEJ RADE SR

Výsledky volieb v Súdnej rade SR predseda KDH Ján Figeľ víta ako reálnu nádej pre novú kvalitu a dôveryhodnosť súdnictva na Slovensku. Je presvedčený, že obidve dôležité personálne rozhodnutia, zvolenie Daniely Švecovej za predsedníčku Najvyššieho súdu SR a Jany Bajánkovej za predsedníčku súdnej rady, pomôžu zvyšovať mieru vymožiteľnosti práva a účinnejšie presadzovať spravodlivosť na Slovensku. Podľa Figeľa voľba Bajánkovej a Švecovej potvrdzuje konštruktívnosť a oprávnenosť zmien, ktoré priniesla nedávna novelizácia ústavy.

„Týmito voľbami sa napĺňajú potrebné personálne rozhodnutia aktuálnych ústavných zmien v slovenskej justícii. KDH prejavilo politickú odvahu vytvoriť v súčinnosti s vládnou stranou ústavnoprávne podmienky pre rozdelenie donedávna spojených predsedníckych postov pri riadení justície, a tým aj pre deharabinizáciu pomerov v slovenskom súdnictve,“ povedal Figeľ. Justícia podľa neho nie je pre vládu či pre opozíciu, je pre občanov demokratickej spoločnosti. "Úspešné voľby v súdnej rade dávajú bodku za obdobím riadenia justície v rozpore s duchom jej samotného poslania,“ dodal.

Súdna rada SR v utorok v opakovanej voľbe zvolila za predsedníčku najvyššieho súdu Danielu Švecovú, keď ju podporilo 11 členov rady. Do funkcie ju ešte musí vymenovať prezident republiky. Pred tým sa novou predsedníčkou Súdnej rady SR stala sudkyňa najvyššieho súdu Jana Bajánková. V tajných voľbách na zasadnutí súdnej rady v Bratislave bola jedinou kandidátkou, hlasovalo za ňu desať zo 17 členov rady.